zdjecie

Article by Piotr Mijal LL.M. (Heidelberg) in the Monitor Prawa Bankowego [Banking Law Monitor]

Dodano: April 2017

Monitor Prawa Bankowego no. 4/2017 published an article by Piotr Mijal LL.M. entitled "Statutowe ograniczenia zwrotu wpłat na udziały w polskich i niemieckich bankach spółdzielczych w świetle rozporządzenia CRR oraz dyrektywy CRD IV" [Statutory restrictions on returns of payments for shares under the CRR Regulation and the CRD IV Directive].
The article may be read in the paper issue and in an electronic version at the MPB website: www.monitorpb.pl. We kindly invite you to read it.

Copyright © 2011 Nikiel i Wspólnicy sp.j.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Zdjęcia: Krzysztof Sordyl, Lubomir Nikolov
created by agencja interaktywna
Blue Paprica